GRIP vervult een intermediaire rol tussen moeilijk bereikbare personen uit de Caribische gemeenschap en de reguliere hulpverlenende instellingen. De focus is primair gericht op de ondersteuning in de eerste lijn, wat neerkomt op het vroegtijdig identificeren van (potentiële) probleemsituaties en het in contact brengen van de betrokkenen met de juiste instanties.


Deze activiteiten worden doorgaans aangeduid met de termen “outreach” en “toeleiding”, waarbij de belangrijkste doelstelling is om de doelgroepen te “vinden en te binden”. Intensief contact met de Caribische gemeenschap is daarbij van essentieel belang.


GRIP stelt zich tevens tot doel om door middel van informatiebijeenkomsten en wijkevenementen het integratieproces van de doelgroepen te bevorderen.GRIP richt zich op de doelgroepen:


•    Nieuwkomers

•    Jongeren

•    Kinderen die dreigen te ontsporen

•    Voortijdige schoolverlaters

•    Tienermoeders

•    Multi probleem gezinnen

•    (ex-)gedetineerden

  

Samenwerking Real Zoetermeer, GRIP en Stichting F-World

Ingegeven door hun maatschappelijke betrokkenheid hebben Sportvereniging Real Zoetermeer, GRIP Integratie en Participatie en Stichting F-World recentelijk besloten om samen te werken. Hoofddoel van deze samenwerking is om Zoetermeerders te prikkelen tot meer beweging en een gezondere leefstijl.

Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van de diverse programma's zodat deelnemers in staat kunnen worden gesteld om op een laagdrempelige manier deel te nemen aan culturele activiteiten op het gebied van sport, muziek, dans en kinderfeesten. Ook is het de bedoeling om thematische voorlichting te geven over onderwerpen als gezonde voeding, overgewicht, maatschappelijke participatie e.d. Bij voldoende belangstelling kunnen er ook kortdurende maatwerk cursussen en workshops worden verzorgd. Dit alles tegen alleszins betaalbare prijzen.

De activiteiten vinden plaats op de accommodatie van Sportvereniging Real Zoetermeer, Buytenparklaan 12 te Zoetermeer en zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd en etnische achtergrond, die op een sportieve, ongedwongen en recreatieve manier samen met anderen actief bezig wil zijn. Wellicht een mooie gelegenheid om uw hele gezin in beweging te krijgen.

De komende tijd zal er nadere informatie op onze website verschijnen. Mocht u echter nu al meer over dit initiatief willen weten, neem dan telefonisch contact op met Elvia de Haseth op:

079-3412251  of   06-42758017